Instellingen

17


zeg daarom:

zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
ik zal u uit de gemeenschappen vergaderen
en u verzamelen
uit de landen
waarin ge uitgestrooid zijt,-
en aan u geven Israëls –rode– grond!-

18


zijn zij daar aangekomen,-

verwijderen zullen ze dan daaruit
   al haar afschuwelijkheden
   en al haar gruwelen;

19


geven zal ik hun één hart,

een nieuwe geest geef ik in uw binnenste;
dat hart van steen zal ik uit hun vlees
   verwijderen,

een hart van vlees-en-bloed zal ik hun geven,-

20


opdat zij in mijn wetten wandelen

en mijn rechtsregels bewaren en die doen;
zij zullen mij tot een gemeente zijn,
en ík,
ik zal er voor hen zijn als God;