Instellingen

26


wanneer een rechtvaardige zich afkeert
   van zijn gerechtigheid en onheil doen zal,
   zal hij daarom sterven;

door zijn onheil dat hij heeft gedaan
zal hij sterven!-
••

27


en wanneer een boosdoener zich afkeert

van zijn boze daden die hij heeft gedaan
en recht en gerechtigheid doet,-
dan houdt hij zijn ziel in leven;

28


hij komt tot inzicht en keert zich af

van al zijn misstappen die hij heeft begaan,-
leven, ja leven zal hij, en niet sterven!-

29


die van het huis Israëls hebben gezegd:

de weg van de Heer is niet vast te stellen!-
zijn mijn wegen
niet vast te stellen, huis van Israël?-
zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?,

30


daarom zal ik jullie ieder naar zijn wegen
   berechten, huis van Israël,
   is de tijding van mijn Heer, de Ene;

keert om en bekeert u
   van al uw misstappen,

dan zal geen ongerechtigheid
   u tot struikelblok
   worden;

31


werpt van u af

al uw misstappen
   waarmee ge u tegen mij hebt misgaan

en maakt u een nieuw hart
   en een nieuwe geest;

waarom zoudt ge sterven, huis van Israël?-

32


want ik heb geen behagen
   in de dood van de dode,

is de tijding van mijn Heer, de Ene:
bekeert u en leeft!