Instellingen

30


daarom zal ik jullie ieder naar zijn wegen
   berechten, huis van Israël,
   is de tijding van mijn Heer, de Ene;

keert om en bekeert u
   van al uw misstappen,

dan zal geen ongerechtigheid
   u tot struikelblok
   worden;

31


werpt van u af

al uw misstappen
   waarmee ge u tegen mij hebt misgaan

en maakt u een nieuw hart
   en een nieuwe geest;

waarom zoudt ge sterven, huis van Israël?-

32


want ik heb geen behagen
   in de dood van de dode,

is de tijding van mijn Heer, de Ene:
bekeert u en leeft!