Instellingen

3


Hij zegt tot mij:

mensenzoon,
   ik zend jou tot de zonen Israëls,

tot de volksstammen van de afvalligen;
   die van mij afvallig zijn geworden;

zij en hun vaderen
   hebben zich tegen mij misgaan

tot op deze huidige dag;

4


de zonen zijn

hard van gelaat en verstokt van hart,
en tot hen zend ik jou;
zeggen zul je tot hen:
zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene!-

5


en zij, of ze nu horen of dat nalaten,

want een weerspannig huisgezin zijn zij:
zij zullen weten
dat er een profeet in hun midden is geweest!-

6


en jij, mensenzoon, vrees niet voor hen
   en wees voor hun uitspraken niet bevreesd;

al omringen jou netels en doornen
en zit je neer tussen de schorpioenen,-
voor hun uitspraken hoef je niet te vrezen
   en raak van hun aanschijn niet ontzet,

want een weerspannig huis zijn zij;

7


mijn uitspraken zul je tot hen spreken,

of ze nu horen of dat nalaten;
want weerspannig zijn zij!-

8


maar jij, mensenzoon,

hoor wat ik uitspreek tot jou,
wees niet zo weerspannig
   als dat weerspannig huisgezin;

sper je mond open
en eet
dat wat ik je geef!