Instellingen

5


en zij, of ze nu horen of dat nalaten,

want een weerspannig huisgezin zijn zij:
zij zullen weten
dat er een profeet in hun midden is geweest!-