Instellingen

8


Zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene:

omdat
Moab heeft gezegd, en Seïr ook:
ziedaar, als alle volkeren is
   het huis van Juda!,

9


zie, daarom leg ik Moabs schouder open
   vanuit de steden,

vanuit zijn steden vanaf zijn rand,-
het sieraad
van het land van Bet Hajesjimot,
Baäl Meon en Kirjatajim;

10


aan de zonen van het oosten
   bóven de zonen van Amon

zal ik het geven als erfdeel;
opdat er onder de volkeren
   nooit meer wordt gedacht
   aan de zonen van Amon;

11


ook aan Moab zal ik gerichten voltrekken;

weten zullen ze dat ik de Ene ben!
••