Instellingen

16


door het geluid van zijn val
   heb ik volkeren laten sidderen

toen ik hem liet neerdalen ter helle
   bij hen die al neergedaald waren
   in de put;

zo werden in het onderaardse land getroost
alle bomen van Eden,
de uitgelezenste en beste van de Libanon
   die alle water dronken;

17


ook zij

waren met hem neergedaald ter helle
naar wie doorboord zijn door het zwaard;
als zijn sterke arm zaten zij in zijn schaduw
   te midden der volkeren;

18


met wie ben je te vergelijken in kracht,
   in glorie en grootheid
   onder de bomen van Eden?-

toch zul je met de bomen van Eden
   moeten afdalen
   naar het onderaardse land,

te midden van onbesnedenen
   zul je daar liggen
   met wie doorboord zijn door het zwaard;

dat is Farao en heel zijn menigte,
is de tijding van mijn Heer, de Ene.
••