Instellingen

1


Dan geschiedt het spreken van de Ene

aan mij om te zeggen:

2


mensenzoon,

spreek tot de zonen van je
   gemeenschap en zeg tot hen:

wanneer ik over een land
een zwaard laat komen,-
nemen zullen ze dan,
   de gemeenschap van het land,

één man uit hun kring
en hem de taak geven van uitkijkpost;

3


ziet hij het zwaard komen over het land,-

dan blaast hij de bazuin
   en waarschuwt zo de gemeenschap;

4


hoort de hoorder de stem van de bazuin
   en laat hij zich niet waarschuwen,

dan komt er een zwaard en neemt hem mee;
zijn bloed komt over zijn eigen hoofd;

5


de stem van de bazuin hoorde hij wel

maar hij liet zich niet waarschuwen,
zijn bloed komt over hemzelf;
had hij zich laten waarschuwen
   dan was zijn ziel ontsnapt!-

6


wanneer de uitkijkpost het zwaard
   ziet komen

maar niet op de bazuin blaast
en de gemeenschap dus niet
   wordt gewaarschuwd,

en er komt een zwaard
en neemt uit hen een levende ziel mee,-
dan wordt hij door zijn onrecht meegenomen
en zal ik zijn bloed terugvragen
   uit de hand van de uitkijkpost;

••

7


jij, mensenzoon,

jou heb ik als uitkijkpost gegeven
   aan het huis van Israël;

zul je uit mijn mond een spreken horen,
waarschuw hen dan van mijnentwege;

8


als ik tot de boosdoener zeg:

boosdoener, sterf, sterven zul je!,
en jij spreekt geen uitspraak
om zo’n boosdoener te waarschuwen
voor zijn weg,-
dan zal die boosdoener
   door zijn eigen onrecht sterven,

maar zijn bloed zal ik opeisen uit jouw hand;

9


maar wanneer jij
   een boosdoener hebt gewaarschuwd
   voor zijn weg, om daarvan terug te keren,

en hij zal niet terugkeren van zijn weg,-
dan sterft hij door zijn ongerechtigheid
en jij, jij hebt je ziel gered!;
••

10


jij, mensenzoon,

zeg tot het huis van Israël:
zó hebt ge gezegd, zeggend:
omdat onze misstappen
   en zonden ons aankleven

en wij daardoor wegrotten,
   hoe zullen wij leven?-

11


zeg tot hen: zowaar ik leef,
   is de tijding van mijn Heer, de Ene:

als ik ooit behagen heb
   in de dood van de zondaar!-

nee, daarin dat een boosdoener
   terugkeert van zijn weg en zal leven!-

keert om, keert terug van uw kwade wegen,
waarom zoudt ge uitsterven, huis van Israël?;