Instellingen

10


zó heeft gezegd

mijn Heer, de Ene:
zie, hier ben ik tégen die herders,
   terugvragen zal ik mijn wolvee uit hun hand

en ik zal ze laten ophouden
   met het weiden van een kudde,

ze zullen niet langer herder zijn,
   zij die zichzelf weiden;

ik zal mijn wolvee redden uit hun mond,
en zij zullen niet langer hun eten wezen!
••

11


Want zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:

hier ben ik, ikzelf,
ik zal vragen naar mijn wolvee,
   ik zal ze bijeen zoeken;

12


zoals een herder zijn kudde bijeenzoekt
   op de dag dat hij te midden van zijn
   verspreid geraakte wolvee is,

zó zal ik mijn wolvee bijeenzoeken;
redden zal ik hen
uit alle oorden waarheen zij zijn verstrooid
op een dag van wolkendek en duisternis;

13


uitleiden zal ik hen uit de gemeenschappen,

vergaderen zal ik hen uit de landen
en doen komen zal ik hen
   naar hun eigen –rode– grond;

weiden zal ik hen op Israëls bergen,
in de dalen
   en bij alle nederzettingen in het land;

14


op een goede weide zal ik hen weiden

en op de bergen van Israëls hoogvlakte
   zal hun graasplaats zijn;

daar zullen ze zich neervlijen
   op een goede graasplek,

op een vette weide zullen zij weiden
   op Israëls bergen;

15


ikzelf zal mijn wolvee weiden
   en ikzelf laat ze neerliggen,

is de tijding van mijn Heer, de Ene;

16


het verlorene zal ik zoeken en
   het opgedrevene zal ik helpen terugkeren,

het gebrokene zal ik verbinden
en het verzwakte versterken;
over het vette en sterke zal ik waken,
   ik zal het weiden volgens recht en regel;