Instellingen

23


ik zal over hen doen opstaan

één herder die hen zal weiden:
mijn dienaar David;
hij zal ze weiden,
hij zal voor hen een herder wezen;

24


ík, de Ene,

zal er voor hen zijn als God,
met mijn dienaar David
   als verhevene in hun midden;

ík, de Ene, heb gesproken!-