Instellingen

7


daarom, herders,

hoort het spreken van de Ene!-

8


zowaar ik leef,
   is de tijding van mijn Heer, de Ene,

ondenkbaar dat ik niet…!-
omdat mijn wolvee tot buit is geworden,
en zij, mijn wolvee, tot eten zijn geworden
   voor al wat in het wild leeft op het veld
   nu er geen herder is,

en mijn herders niet eens hebben gevraagd
   naar mijn wolvee,-

de herders weiden zichzelf
en mijn wolvee
   hebben ze niet geweid,-

••

9


daarom, herders,

hoort het spreken van de Ene!-

10


zó heeft gezegd

mijn Heer, de Ene:
zie, hier ben ik tégen die herders,
   terugvragen zal ik mijn wolvee uit hun hand

en ik zal ze laten ophouden
   met het weiden van een kudde,

ze zullen niet langer herder zijn,
   zij die zichzelf weiden;

ik zal mijn wolvee redden uit hun mond,
en zij zullen niet langer hun eten wezen!
••

11


Want zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:

hier ben ik, ikzelf,
ik zal vragen naar mijn wolvee,
   ik zal ze bijeen zoeken;