Instellingen

21


spreek dan tot hen:

zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
zie, ik ga de zonen Israëls wegnemen
van tussen de volkeren
   waar ze heen zijn gegaan;

ik zal ze vergaderen van rondom
en hen doen komen op hun –rode– grond;

22


ik zal hen maken tot één volk
   in het land, op Israëls bergen,

en er zal voor hen allen één koning
   koning worden;

zij zullen niet nog eens tot twee volkeren
   worden

en nooit meer splijten tot twee koninkrijken;