Instellingen

7


Ik heb geprofeteerd, zoals mij is geboden,-

en er geschiedt een geluid
   zodra ik heb geprofeteerd: zie, een beving,

de beenderen naderen elkaar,
elk bot nadert het erbij passende bot.

8


Als ik dat heb gezien, ziedaar:
   pezen over hen,
   vlees dat opklimt,

en een huid die hij over hen trekt
   daaroverheen;

maar nog geen geestesadem in hen.