Instellingen

8


maar ik zal iets overlaten,

doordat ge bij de volkeren er zult hebben
   die ontsnapt zijn aan het zwaard,

wanneer ge over de landen verstrooid zijt;

9


uw ontsnapten zullen mij gedenken

bij de volkeren waar zij gekerkerd zijn,
nu ik hun hart zo vol hoererij heb gebroken,
sinds dat is afgeweken van mij,
en ook hun ogen
die achter hun keutelgoden aan
hoereerden;
zij zullen walgen van hun eigen aanschijn
om alle kwaad dat zij hebben gedaan,
voor al hun gruweldaden;

10


weten zullen ze dat ik de Ene ben;

niet voor niets heb ik uitgesproken
dat ik hun dit kwaad aan zou doen!