Instellingen

8


En het geschiedt zodra de zon gloort

dat God een gloeiende oostenwind stuurt
en de zon het hoofd van Jona
   zó aantast
   dat hij bezwijmt;

hij wenst dat zijn ziel mag sterven
en zegt:
het is groter goed dat ik sterf
   dan dat ik leef!

9


Maar dan zegt God tot Jona:

is het goed dat jij zo losbrandt
   over die pijlsnelpalm?,

en hij zegt:
het is goed dat ik ten dode toe
   ontbrand ben!

10


Dan zegt de Ene:

jij, je hebt de pijlsnelpalm willen sparen
waarvoor je niet gezwoegd hebt
   en die je niet hebt grootgebracht,-

die binnen een nacht is ontstaan
en binnen een nacht is vergaan;

11

en ik, zal ik dan
Ninevee, die grote stad, niet sparen?-
waarin een veelheid is
van twaalfmaal tienduizend mensen
die geen verschil kennen
   tussen hun rechterkant
   en hun linkerkant,-

en ook veel vee!