Instellingen

1


Dit zijn

de namen van de zonen Israƫls
die naar Egypte zijn gekomen;
met Jakob,
per man met zijn huis, zijn ze gekomen:

2


Ruben, Simeon,

Levi en Juda;

3


Issachar, Zebulon en Benjamin;

4


Dan en Naftali, Gad en Aser.