Instellingen

6


Dan sterft Jozef, en al zijn broeders,

heel die generatie.

7


Maar de zonen Israëls

zijn vruchtbaar geweest:
het wemelt van hen, ze zijn er in overvloed,
   ze worden zéér, zéér sterk;

vol wordt het land van hen!

8


Er staat een nieuwe koning op
   over Egypte

die Jozef niet gekend heeft.

9


Hij zegt tot zijn gemeenschap:

ziehier,
de gemeenschap van de zonen Israëls
is overvloediger en sterker dan wij!-

10


welaan, laten we wijs handelen met hem,

anders groeit hij nog meer;
en wanneer het zal zijn
dat er een oorlog uitbreekt,
   zal ook hij zich voegen bij onze haters,

oorlog met ons voeren
   en opklimmen uit het land!