Instellingen

1


Dan zegt de Ene tot Mozes:

kom binnen bij Farao;
want ík heb
zijn hart en het hart van zijn dienaren
   zwaar gemaakt

met het doel
deze tekenen van mij in zijn kring te stellen,