Instellingen

4


Dan zegt Mozes:

zo heeft gezegd de Ene:
halverwege de nacht
ben ik het die uittocht houdt door Egypte:

5


sterven zal elke eersteling

in het land van Egypte,-
van de eersteling van Farao
   die zetelt op zijn troon,

tot de eersteling van de slavin
achter de handmolen,
en elke eersteling van het vee;

6


wezen zal er een groot geschreeuw
   in heel het land van Egypte,-

zoals er nooit is geweest
en zoals ook nooit meer wezen zal;