Instellingen

9


Maar de Ene zegt tot Mozes:

Farao zal niet naar u horen,-
om mijn wonderen op het land van Egypte
   te vermeerderen!