Instellingen

1


Dan zegt de Ene tot Mozes en tot Aäron,-

in het land van Egypte zegt hij:

2


deze nieuwemaan is voor u hoofd
   van de nieuwemanen,

hoofd-en-begin is hij voor u
van de nieuwemanen van het jaar;

3


richt het woord

tot heel Israëls samenkomst en zeg:
op de tiende na deze nieuwemaan
zullen ze zich nemen
ieder een lam voor een vaderhuis,
een lam per huis;

4


en als het te weinig is, het huishouden,

dat er een lam zou kunnen zijn,
neemt híj er een
samen met wie het naast bij zijn huis woont,
   naar het aantal zielen;

naar wat ieders mond eet
zult ge optellen voor het lam;

5


volgaaf, mannelijk, ‘zoon van een jaar’
   zal een lam voor u wezen;

uit de schapen of uit de geiten
   zult ge het nemen;

6


het zal bij u in bewaring zijn

tot de veertiende dag na deze nieuwemaan;
dan zullen ze het slachten,
heel de vergadering van Israëls samenkomst,
   ‘tussen de avonden’* Tussen het begin van de schemering en het totale donker.;

7


nemen zullen ze van het bloed

en dat prijsgeven op de twee deurposten
   en op de bovendorpel,-

op de huizen
waarin ze het eten;

8


eten zullen ze het vlees in deze nacht:

geroosterd op vuur, met matses,-
   ongegiste broden;

met bitterheden zullen ze het eten;

9


eet er niet van als het nog rauw is

of gekookt is, gekookt in water;
nee, alleen geroosterd op vuur;
met kop, poten en binnenste;

10


ge zult daarvan niet overlaten tot ’s ochtends;

wat ervan overblijft tot ’s ochtends
   zult ge in het vuur verbranden;

11


en zó

zult ge het eten:
uw lendenen omgord,
uw schoenen aan uw voeten
en uw stok in uw hand;
overhaast zult ge het eten:
een Pesach,- passéren, is dit voor de Ene;

12


oversteken zal ik in het land van Egypte,

in deze nacht,
en alle eersteling
   op het land van Egypte slaan,

van mens tot dier;
en aan alle goden van Egypte
   voltrek ik gerichten, ik, de Ene!-

13


wezen zal het bloed voor u tot een teken

op de huizen waarin ge woont;
zie ik het bloed
dan ‘passeer’ ik u;
er zal bij u geen plaag ten verderve wezen
als ik mijn slag toebreng
   in het land van Egypte!-