Instellingen

13


wezen zal het bloed voor u tot een teken

op de huizen waarin ge woont;
zie ik het bloed
dan ‘passeer’ ik u;
er zal bij u geen plaag ten verderve wezen
als ik mijn slag toebreng
   in het land van Egypte!-