Instellingen

15


zeven dagen zult ge matses eten,-

let wel, op de voorste dag
zult ge het gezuurde uit uw huizen keren;
want al wie iets gegists eet:
weggesneden
zij die ziel uit Israël,
van de voorste dag tot de zevende dag;

16


op de voorste dag: een oproep tot heiliging,

en op de zévende dag
zal er een oproep tot heiliging voor u wezen;
wélk-werk-ook wordt níet gedaan bij u;
echter wat gegeten wordt door alle ziel,
dát alleen zal door u worden klaargemaakt;

17


en bewaken zult ge:

de matses!-
want
op deze huidige dag
heb ik uw strijdscharen uitgeleid
   uit het land van Egypte;

bewaken zult ge
deze dag voor uw generaties
   als een inzetting voor eeuwig!-

18


in de voorste (maand),

op de veertiende dag
   na de nieuwemaan in de avond,

zult ge matses eten,-
tot dag eenentwintig
   na nieuwemaan in de avond;

19


zeven dagen lang zal

niets gezuurds
worden gevonden in uw huizen;
want al wie eet van wat gegist is:
weggesneden
zij die ziel uit Israëls samenkomst,-
zo met de zwerver-te-gast
   en met de landgenoot;

20


al wat gegist is zult ge niet eten;

overal waar ge zetelt
zult ge matses eten!