Instellingen

18


in de voorste (maand),

op de veertiende dag
   na de nieuwemaan in de avond,

zult ge matses eten,-
tot dag eenentwintig
   na nieuwemaan in de avond;

19


zeven dagen lang zal

niets gezuurds
worden gevonden in uw huizen;
want al wie eet van wat gegist is:
weggesneden
zij die ziel uit Israëls samenkomst,-
zo met de zwerver-te-gast
   en met de landgenoot;

20


al wat gegist is zult ge niet eten;

overal waar ge zetelt
zult ge matses eten!