Instellingen

21


Dan roept Mozes al Israëls oudsten en zegt
   tot hen:

trekt het uit de kudde
en neemt voor uzelf een stuk wolvee
voor uw families en slacht het pesach!-

22


nemen zult ge

een bundeltje hysop
en dat dopen
in het bloed in de schaal,
en strijken zult ge aan de bovendorpel
   en de twee deurposten

iets van het bloed in de schaal;
en gij, ge zult,
geen mán, de poort van zijn huis uit trekken
tot ’s ochtends;

23


oversteken zal de Ene

om Egypte te treffen,
maar zien zal hij het bloed
   op de bovendorpel

en op de twee deurposten;
passeren zal de Ene de poort
en dan zal hij het de verderver niet gunnen
om in uw huizen te komen
   om iemand te treffen;