Instellingen

29


Het geschiedt op de helft van de nacht:

de Ene
heeft geslagen alle eersteling
op het land van Egypte,
van de eersteling van Farao
   die zetelde op zijn troon

tot de eersteling van de gekerkerde
in het huis met de put;
en alle eersteling van het vee.

30


Dan staat Farao op, ’s nachts,-

hij en al zijn dienaren, ja heel Egypte,
en er geschiedt een groot geschreeuw
   in Egypte,-

want geen huis
waar geen dode is!