Instellingen

29


Het geschiedt op de helft van de nacht:

de Ene
heeft geslagen alle eersteling
op het land van Egypte,
van de eersteling van Farao
   die zetelde op zijn troon

tot de eersteling van de gekerkerde
in het huis met de put;
en alle eersteling van het vee.

30


Dan staat Farao op, ’s nachts,-

hij en al zijn dienaren, ja heel Egypte,
en er geschiedt een groot geschreeuw
   in Egypte,-

want geen huis
waar geen dode is!

31


Hij roept om Mozes en Aäron, ’s nachts,

en zegt: staat op, trekt uit,
   weg van mijn gemeenschap,

én gijzelf én de zonen Israëls;
gaat heen en dient de Ene,
   naar uw woord;

32


én uw wolvee én uw rundvee,
   neemt het mee, zoals ge verwoord hebt,
   en gaat heen,

dan hebt ge ook mij gezegend!

33


En sterk maakt Egypte zich
   tegen de gemeente

om ze haastig heen te zenden uit het land;
want, hebben ze gezegd, wij zijn allen
   kinderen-des-doods* Letterlijk: wij zijn allen doden.!