Instellingen

35


De zonen Israëls hebben gedaan
   naar het woord van Mozes:

ze vragen van Egypte
voorwerpen van zilver,
   voorwerpen van goud en mantels;

36


de Ene

heeft de gemeente genade gegeven
   in de ogen van Egypte:
   zij láten het zich vragen;

zo plunderen ze Egypte.