Instellingen

37


Dan breken de zonen Israëls op,
   van Ramesees naar Soekot;

zo’n zeshonderdduizend weerbaren te voet,
   alleen al, zonder kroost.