Instellingen

41


En het geschiedt

na verloop van dertig jaar
en vierhonderd jaar,
het geschiedt
op deze huidige dag:
uitgetrokken zijn alle strijdscharen
   van de Ene
   uit het land van Egypte.

42


Een nacht van wachten-en-waken is dit
   voor de Ene

om hen uit te leiden
   uit het land van Egypte;

dát is déze nacht voor de Ene:
wachten-en-waken voor alle zonen Israëls,
voor hun generaties!

43


Dan zegt de Ene tot Mozes en Aäron:

dit is de inzetting van het pesach;
alle zoon van een vreemdeling
   zal er níet van eten;

44


maar elke dienstknecht van een man,
   verworven voor zilver,-

heb je hem besneden,
dán eet hij ervan mee;

45


een bijzitter of dagloner eet er niet van;

46


in één huis
   zal het worden gegeten,

niets wordt er van het vlees uit het huis
   uitgeleid naar buiten;

en geen bot zult ge eraan breken;

47


allen van Israëls samenkomst
   zullen het klaarmaken;

48


en als er bij je een zwerver te gast is:

wil hij klaarmaken een pesach
voor de Ene
dan moet men van hem
   al wat mannelijk is besnijden

en dán mag hij naderen
   om het klaar te maken;

wezen zal hij
   als een in-geborene van het land;

alles met een voorhuid eet er niet van mee;

49


één onderrichting

zal er wezen voor de in-geborene
en voor de zwerver die bij u te gast is!

50


Ze maken het klaar, alle zonen Israëls;

zoals de Ene Mozes en Aäron heeft geboden,
zo hebben ze gedaan.
••

51


Het geschiedt

op deze huidige dag:
uitgeleid heeft de Ene de zonen Israëls
   uit het land van Egypte,
   tegen hún strijdscharen in!