Instellingen

19


Mozes neemt de beenderen van Jozef
   met zich mee;

want met een bezwering heeft die
   de zonen Israëls doen zweren en gezegd:

in zijn omzien zal God naar u omzien;
laat dan mijn beenderen
   hieruit mét u opklimmen!