Instellingen

15


Dan zegt de Ene tot Mozes:

wat schreeuw je tot míj!-
spreek tot de zonen Israëls
   dat ze moeten opbreken!-