Instellingen

21


Dan strekt Mozes zijn hand uit,

over de zee,
en de Ene laat de zee leeglopen
   door een machtige oosterstorm,
   heel de nacht,

en hij maakt de zee tot droog land;
de wateren worden gekloofd.