Instellingen

1


Dan zingt Mozes met de zonen Israëls

voor de Ene deze zang;
ze zeggen veelzeggend:
zíngen wil ik voor de Ene,
   want hij is hoog verheven;

het ros en zijn ruiter schoot hij in zee!

2


Mijn zege en mijn muziek is de Ene:

hij is het die mij komt redden!
Híj is mijn God, ik prijs hem,
de God van mijn vader, hem verhef ik!

3


De Ene is een man van oorlog;


Ene is zijn naam!