Instellingen

3


Ze zeggen tot hen, de zonen Israëls:

wie geeft het ons alsnog:
   dat we door de hand van de Ene
   waren gestorven in het land van Egypte!,

toen we bij de vleespot zaten,
toen we brood konden eten tot verzadiging;
want jullie hebben ons uitgeleid
   naar deze woestijn

om heel deze vergadering
   te laten doodgaan van honger!

••