Instellingen

4


Dan zegt de Ene tot Mozes:

zie, ik laat voor u
   brood uit de hemelen regenen;

de gemeente zal erop uitgaan en vergaren
   het afgesprokene* Letterlijk: woord, ook te lezen als: de benodigde hoeveelheid. voor een dag op zijn dag,

zodat ik hem kan beproeven
   of hij wandelt in mijn onderricht of niet!-