Instellingen

2


Dan bekvecht de gemeente met Mozes,

en zeggen ze:
geven jullie ons water,
   dan kunnen we drinken!

Mozes zegt tot hen:
wat bekvechten jullie met míj?-
wat beproeven jullie de Ene!

3


Maar de gemeente smácht daar naar water;

dus mort de gemeente tegen Mozes,-
en zegt:
waarom eigenlijk heb je ons
   laten opklimmen uit Egypte!-

om mij, m’n zonen en m’n vee
   te laten doodgaan van dorst?