Instellingen

8


Ze antwoorden,
   heel de gemeente eendrachtig, en zeggen:

al wat de Ene heeft gesproken
   zullen we doen!

Mozes keert
   met de woorden van de gemeente
   terug tot de Ene.