Instellingen

15


Ook hoort Farao dit verhaal

en zoekt Mozes te vermoorden;
Mozes vlucht weg
   van het aanschijn van Farao

en zetelt in het land van Midjan,
   hij zetelt bij de bron.

16


De priester van Midjan heeft zeven dochters;

die komen aan en putten,-
vullen de goten
om het wolvee
   van hun vader te laten drinken.

17


De herders komen aan en jagen hen weg;

dan staat Mozes op en redt hen,
en geeft hun wolvee te drinken.

18


Ze komen aan

bij Reoeël, hun vader;
die zegt:
waarom komen jullie
   zo haastig terug vandaag?

19


Ze zeggen:

een Egyptische man
heeft ons ontrukt
   aan de hand van de herders;

ook heeft hij uitputtend geput voor ons
en het wolvee te drinken gegeven!

20


Hij zegt tot zijn dochters: en waar is hij?,

waarom hebben jullie
   de man achtergelaten?-
   roept hem, dan kan hij het brood mee-eten!

21


Mozes stemt toe om zich neer te zetten
   bij de man,

en die geeft zijn dochter Tsipora
   aan Mozes.

22


Zij baart een zoon

en hij roept als naam voor hem uit: Gersjom;
want, heeft hij gezegd,
een geer,
   een zwerver-te-gast ben ik geworden

in een land dat mij vreemd is.