Instellingen

1


God spreekt

al déze woorden en zegt:
••

2


ik ben de Ene, God-over-jou,

die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte,
   uit het dienaarshuis.