Instellingen

17


níet begeren zul je het huis van je naaste;

niet begeren zul je
de vrouw van je naaste,
zijn dienaar, zijn dienstmaagd,
   zijn os, zijn ezel,

ja, al wat van je naaste is!