Instellingen

18


Heel de gemeente, als ze zien
   de donderstemmen, de bliksemschichten,

de stem van de ramshoorn
en de rokende berg;
als de gemeente dat ziet, wankelen ze
en gaan ver weg staan.

19


Ze zeggen tot Mozes:

spreek jij met ons en we zullen horen;
laat niet God met ons spreken,
   anders zullen we sterven!