Instellingen

22


Dan zegt de Ene tot Mozes:

zó zul je zeggen tot de zonen Israëls:
zelf hebt ge gezien
dat ik vanuit de hemelen
met u heb gesproken;

23


níets zult ge maken naast mij;

goden van zilver en goden van goud
zult ge u níet maken;