Instellingen

24


een offerplaats van –rode– grond

zul je voor mij maken,
en offeren zul je daarop
je opgangsgaven en je vredesgaven,
je wolvee en je rundvee;
in elk oord waar ik mijn naam doe gedenken
zal ik dan tot je komen en je zegenen;

25


en als je een offerplaats van stenen
   voor mij maakt,

dan zul je ze niet gehouwen opbouwen,
want als jij je zwaard daarover gezwaaid hebt
   zul je het ontwijden;

26


en beklim niet over klimtrappen
   mijn offerplaats,

opdat je naaktheid
   niet daarop wordt onthuld!