Instellingen

8


Gedenk de dag van de sabbat,- het rusten,
   door die te heiligen;

9


een zestal dagen mag je dienen

en al je werk doen,

10


en de zevende dag is
   een sabbat voor de Ene, God-over-jou;

níet doen zul je welk werk ook:
   jij, je zoon, je dochter,

je dienaar, je dienstmaagd, je vee
noch de zwerver-te-gast die in je poorten is.

11


Want in zes dagen heeft de Ene
   de hemelen en het aardland gemaakt,

de zee en al wat er in hen is,
en hij hield rust op de zevende dag;
daarom
heeft de Ene de sabbatdag gezegend
   en hem geheiligd!

••

12


Eer je vader en je moeder;

opdat je dagen lang mogen worden
op de –rode– grond
die de Ene, God-over-jou, aan jou geeft!
••