Instellingen

20


Zie, ik zend een engel voor je aanschijn uit

om over jou te waken op de weg,
en om je te doen komen
in het oord dat ik heb gegrondvest.

21


Wees waakzaam voor zijn aanschijn
   en hoor naar zijn stem,
   wees niet weerspannig tegen hem;

want hij vergeeft uw misstappen niet,
want mijn naam is in zijn binnenste.

22


Want als je horende hoort naar mijn stem

en doen zult
al wat ik zal spreken,
zal ik de vijand zijn van jouw vijanden
en benauwen wie jou benauwen.