Instellingen

20


Zie, ik zend een engel voor je aanschijn uit

om over jou te waken op de weg,
en om je te doen komen
in het oord dat ik heb gegrondvest.

21


Wees waakzaam voor zijn aanschijn
   en hoor naar zijn stem,
   wees niet weerspannig tegen hem;

want hij vergeeft uw misstappen niet,
want mijn naam is in zijn binnenste.

22


Want als je horende hoort naar mijn stem

en doen zult
al wat ik zal spreken,
zal ik de vijand zijn van jouw vijanden
en benauwen wie jou benauwen.

23


Wanneer mijn engel

voor jouw aanschijn uitgaat
en je zal hebben doen komen
bij de Amoriet en de Chitiet,
de Periziet en de KanaƤniet,
de Chiviet en de Jeboesiet,
en ik hen heb weggestopt,

24


buig je dan niet voor hun goden
   en dien die niet,-

doe niet zoals zij doen:
nee, beuk op hen in en sla bressen,
breek en verbrijzel hun standstenen!

25


Dienen zult ge

de Ene, God-over-u,
en zegenen zal hij je brood en je water;
ziekte doe ik uit je midden wijken!

26


Geen misdrachtige of onvruchtbare
   zal er in je land wezen;

het getal van je dagen zal ik vol maken.