Instellingen

12


De Ene zegt tot Mozes:

klim op tot mij, de berg op, en wees daar;
dan geef ik je de platen van steen,
het onderricht en het gebod
dat ik heb opgeschreven
   om hen te onderrichten!