Instellingen

12


De Ene zegt tot Mozes:

klim op tot mij, de berg op, en wees daar;
dan geef ik je de platen van steen,
het onderricht en het gebod
dat ik heb opgeschreven
   om hen te onderrichten!

13


Mozes staat op,

en ook Jozua, zijn helper,
en Mozes klimt op naar de berg van God.

14


Tot de oudsten heeft hij gezegd:
   zetelt u voor ons hier

totdat wij tot u terugkeren;
ziehier, Aäron en Choer zijn bij u;
wie overmeesterd wordt door zaken
   kan nadertreden tot hen!

15


Mozes klimt op naar de berg;

de wolk overdekt de berg.

16


Nu woont de glorie van de Ene
   op de berg Sinaï

en overdekt de wolk hem,
   zes dagen lang;

op de zevende dag roept hij
   Mozes toe vanuit de wolk.

17


Te zien is geweest de glorie van de Ene

als een verterend vuur
   op de top van de berg,-

voor de ogen van de zonen Israëls.

18


Mozes komt in de wolk
   en klimt de berg op;

Mozes is op de berg
veertigmaal een dag
en veertigmaal een nacht.