Instellingen

13


Mozes staat op,

en ook Jozua, zijn helper,
en Mozes klimt op naar de berg van God.

14


Tot de oudsten heeft hij gezegd:
   zetelt u voor ons hier

totdat wij tot u terugkeren;
ziehier, Aäron en Choer zijn bij u;
wie overmeesterd wordt door zaken
   kan nadertreden tot hen!

15


Mozes klimt op naar de berg;

de wolk overdekt de berg.

16


Nu woont de glorie van de Ene
   op de berg Sinaï

en overdekt de wolk hem,
   zes dagen lang;

op de zevende dag roept hij
   Mozes toe vanuit de wolk.

17


Te zien is geweest de glorie van de Ene

als een verterend vuur
   op de top van de berg,-

voor de ogen van de zonen Israëls.

18


Mozes komt in de wolk
   en klimt de berg op;

Mozes is op de berg
veertigmaal een dag
en veertigmaal een nacht.